Koncepcja

W 2015 roku po raz pierwszy BIGRAM, Legg Mason i Wolters Kluwer postanowiły kompleksowo przyjrzeć się motywacji menedżerów do zmiany zawodowej. W efekcie ponad 400 menedżerów z polskich i międzynarodowych firm wypełniło ankietę, na podstawie której powstał pierwszy raport pt. Motywacje Menedżerów 2015.

Wyniki badania zostały szeroko skomentowane w prasie, a raport cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony biznesu. Aby na bieżąco śledzić zmiany w oczekiwaniach i motywacjach menedżerów postanowiliśmy kontynuować projekt, organizując cykliczne badania rynku.

Celem prowadzonych badań jest szczegółowe poznanie potrzeb menedżerów w zakresie ich motywacji do zmiany miejsca pracy.

Czy jest to uzyskanie lepszego wynagrodzenia, wyższej premii czy może chęć dalszego rozwoju zawodowego, poszukiwania nowych wyzwań?

Do udziału w badaniach zapraszamy menedżerów średniego oraz wyższego szczebla, również osób odpowiadających za obszar HR, z polskich oraz międzynarodowych firm.

Ankieta jest opracowywana i realizowana przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinie.

Jakie były najważniejsze wnioski z raportu Motywacje Menedżerów 2015?

  • Aż 69% menedżerów uznało wynagrodzenie zasadnicze za najważniejszą motywację finansową do zmiany pracy
  • Najważniejszymi benefitami pozapłacowymi zostały opieka medyczna (78%), samochód służbowy (74%), szkolenia zawodowe (67%)
  • Tylko 14% menedżerów w ogóle nie zwraca uwagi na benefity pozapłacowe przy zmianie pracy
  • 79% menedżerów uważało, że dobra atmosfera panująca w pracy/zespole jest najważniejszą motywacją pozafinansową

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem Motywacje Menedżerów 2016!